Tereza Teklić

kustosica i projektna menadžerica

Tereza Teklić diplomirala je povijest umjetnosti i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. radi kao koordinatorica, voditeljica i kustosica projekata u organizaciji udruge KONTEJNER te je do sada ostvarila brojne izložbe i festivale u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Prag, Montreal, itd.). Od 2011. do 2018. bila je dio kustoskog tima Galerije Močvara i produkcijske platforme Sound Art Inkubator, projekata koji su se provodili u suradnji s Udruženjem za razvoj kulture "URK" i Klubom Močvara. Od 2019. je voditeljica EU projekta EMAP − European Media Art Platform, međunarodne mreže za rezidencije medijskih umjetnika u usponu.

tereza.teklic@gmail.com

Davorka Begović

kustosica i projektna menadžerica

Diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Proteklih 15 godina radi u području kulture i umjetnosti kao selektorica i producentica, prvenstveno glazbenih, ali i kazališnih, suvremenoplesnih, multimedijskih i filmskih projekata. Od samih početaka Kulture promjene SC-a bila je vanjska suradnica, a zatim umjetnička voditeljica Muzičkog salona SC unutar kojeg je pokrenula te umjetnički i produkcijski vodila međunarodni festival Izlog suvremenog zvuka. Osim u području glazbe niz je godina bila aktivna u filmskoj produkciji (Motovun Film Festival, Spiritus Movens, CineLink SFF-a, Studio Dim) nakon čega se u potpunosti posvećuje umjetničkom i kustoskom radu te se usavršava i specijalizira za područje suvremene (eksperimentalne) glazbe i srodnih izričaja. Trenutno radi kao samostalna muzikologinja i kustosica KONTEJNER-a, u sklopu kojeg vodi međunarodni projekt Re-Imagine Europe, eksperimentalno zvučno događanje Gibanja te druge projekte vezane uz zvukovne prakse. Na Odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu radi kao vanjska predavačica kolegija „Zvuk kao likovni izraz“. Objavljuje kritike i članke, piše tekstove za diskografska i druga izdanja.

davorkabegovic@gmail.com

Ena Hodžić

koordinatorica programa

Magistrirala povijest umjetnosti i muzeologiju i upravljanje baštinom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zadnjih 10 godina radi kao koordinatorica programa i kustosica u udruzi KONTEJNER, posebno u području razvoja projekata i projektnog menadžmenta - od kompleksnih novomedijskih festivala kao što je Device_art i EU projekata (primjerice Future DiverCities), do produkcije novih radova i edukacije za mlade umjetnike u usponu, kulturne djelatnike i publiku različitih profila. Surađuje također kao konzultantica za razvoj projekata, financije i strateško planiranje s niz drugih institucija i organizacija na kulturnoj sceni u Hrvatskoj i inozemstvu.

ena.hodzic.kontejner@gmail.com

Ana Bedenko

programska suradnica

Diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu razmjene studirala je na École pratique des hautes études u Parizu. Surađivala je na više kustoskih, istraživačkih i izdavačkih projekata poput 14. Venecijanskog bijenala arhitekture i projekta „Dizajnerice 1930.-1980.: kontekst, produkcija, utjecaji“. Radi kao nezavisna prevoditeljica i urednica. Piše. Sudjelovala je na kustoskim i dokumentarističkim projektima u Muzeju suvremene umjetnosti te više godina bila urednica časopisa Oris i drugih publikacija u izdanju Orisa. U sklopu Schuman stipendije radila je u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Završila je Obrazovni program Centra za ženske studije u Zagrebu. Članica je KONTEJNERa od 2022.

anabedenko@gmail.com

Mario Gracin

voditelj ureda i financijski administrator

Diplomirao na Informatičkom odsjeku Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Radio na projektima za Hrvatski prirodoslovni muzej (projekt TNT – The Neaderthal Tools, digitalizacija zbirke osteološkog materijala – 5 EU zemalja i National Geographic), Muzeje Hrvatskog zagorja (interaktivni CD-i, 3D prikazi osteološke građe, programiranja sučelja i baze), kao specijalist za tehničku podršku u Odjelu za istraživanje i razvoj te sistem administrator (Omega Software). Osobni razvoj je nastavio u udruzi KONTEJNER kao mali od skladišta (da li to imamo?), selidbe (gdje su nam stvari?), ... (imamo li taj račun?).

grario@gmail.com

Olga Majcen Linn

kustosica

Olga Majcen Linn je kustosica i likovna kritičarka iz Zagreba, Hrvatska. Doktorirala je umjetnost i medije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Godine 2002. suosnovala je neprofitnu organizaciju KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse, koja prezentira suvremenu, intermedijalnu i interdisciplinarnu umjetnost na području umjetnosti i tehnologije, umjetnosti i znanosti i performansa. Među najznačajnijim projektima su Touch Me Festival, Device_art Festival, Extravagant Bodies Festival i UradiSam_ARTLAB. Tijekom kustoskog rada uredila je i objavila preko desetak knjiga, kataloga i zbornika tekstova.

omajcen@gmail.com

Sunčica Ostoić

programska savjetnica

Sunčica Ostoić (1976.) je nezavisna istraživačica umjetnosti na sjecištu znanosti, tehnologije i tijela iz Zagreba. Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala umjetnost i medije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu (mentor prof. dr. sc. Miodrag Šuvaković). 2002. je suosnovala i niz godina vodila udrugu KONTEJNER u kojoj je autorski osmislila i kurirala međunarodno prepoznate festivale Ekstravagantna tijela, Touch Me i Device_art. Vanjska je predavačica i stručna suradnica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

ostoic.suncica@gmail.com

Jadrana Ćurković

suradnica za komunikaciju i marketing

Komunikacijski stručnjak s više od 25 godina radnog iskustva, od čega 20 godina u marketing menadžmentu u stranim tvrtkama. Tvrtku za poslovno savjetovanje 200C d.o.o. osnovala je 2015. godine, s misijom savjetovanja mikro i malih tvrtki, te konzultantskog rada na većim projektima. Od 2019. godine brine se za komunikaciju bijenalne nagrade za znanost i arhitekturu, pokrenute od jedne danske filantropske fondacije. Istovremeno kroz studentske udruge i inkubatore svakodnevno prenosi znanja i iskustva mladim startup timovima koji se nalaze u najranijoj fazi pokretanja poslovnih projekata. Uz svoj stalni posao, redovito podržava kreativne inicijative u kulturi i svojim uslugama pomaže kod razvoja projekata, tržišne komunikacije i prepoznavanja potencijalnih partnera u privatnom sektoru. Suradnju s KONTEJNER-om započinje 2018. godine na Device_art festivalu, gdje kroz sljedećih par godina razvija i primijenjuje edukacijski program za mlade umjetnike. Kao dizajner unutarnje arhitekture i ekonomist poduzetništva, veliku strast pronalazi u poticanju poduzetničkog duha u kulturnim i kreativnim djelatnostima u Hrvatskoj, gdje želi pružiti savjetovanje bazirane na iskustvu i uspjesima ostvarenim u internacionalnim kompanijama, globalno i u Hrvatskoj.

jadrana.curkovic@gmail.com