Ralf Baecker (DE) Sučelje I

Instalacija, 2016.

Sučelje I istražuje granicu između dva oprostorena fizička sustava u interakciji. Svaki sustav sastoji se od motora, žica i elastičnih traka postavljenih horizontalno dok su sustavi vertikalno okrenuti jedan prema drugome. Svaki motor na gornjoj ili donjoj razini povezan je sa suprotnim žicom koja je spojena u sredini. Motori povlače žice u suprotnom smjeru (kao u igri potezanja konopa). Iznenadno ponašanje sustava se odvija kroz mrežu elastičnih traka koje povezuje susjedne spojeve žica. Kako bi se stimuliralo ponašanje sustava, motori dobivaju nasumične impulse s različitom snagom povlačenja. Nasumični impulsi su preuzeti iz niza Geiger-Müllerovih cijevi koje služe kao izvor entropije. Geiger-Müllerove cijevi otkrivaju prirodno zračenje zemlje i djeluje kao katalizator koji omogućuje promjene u sustavu.

S početkom procesa, sustavi započinju određivati sučelje / granicu (Grenzfläche) između dvije zasebne organizacije. Ponašanje ovog sustava nije programirano ili koreografirano, već su njegovi oblici i ponašanja rezultat interakcije pojedinih dijelova. Ovisno o raspodjeli snage između suprotnih motora jedinice se kreću gore ili dolje. U isto vrijeme, na pokret utječu i sile svih susjednih dijelova.

Sučelje I istražuje složene interakcije entiteta u nekom obliku zatvorenog prostora. Kompleksno i iznenadno ponašanje pojavljuje se u različitom opsegu i na različitim područjima - od biologije, društvenih znanosti, računalstva, antropologije do ekonomije i politike. Lišen referenci na stvari oko nas, Sučelje I dopušta brojne interpretacije. Instalacija pobliže proučava stvaranje digitalnih slika. Fokus je na odnosu gotovo beskonačnih brzih signala / promjenjivih operacija u građi stroja i stabilnih / statičnih / uređenih slika koje se pojavljuju izvana. Sučelje I briše razliku između procesa i sučelja (izlaza) tako da sučelje (mrežu elastičnih traka) čini ključnim dijelom koji definira ishod procesa (ponašanja).

Predstavlja: Galerija NOME

Produkcija: Galerija NOME, Berlin 2016. (verzija od 4,80 m) i poslijediplomski studij Umjetničkog sveučilišta u Berlinu (verzija od 3,2 m) uz podršku Fondacije Einstein.

Asistent produkcije: Antje Weller

Istraživanje i eksperimenti ključni za realizaciju umjetničkog rada Sučelje I su provedeni u okviru autorovog istraživačkog projekta Time of Non-Reality na poslijediplomski studij studiju Umjetničkog sveučilišta u Berlinu.

Ralf Baecker (DE)

Ralf Baecker je umjetnik koji djeluje na razmeđu umjetnosti, znanosti i tehnologije. Kroz instalacije i strojeve istražuje osnovne mehanizme novih medija i tehnologija. U prikazima i određenjima digitalnih i tehnoloških procesa, Baecker pruža poetski pogled na ono što stoji iza površine suvremene prakse stvaranja slike.

Za svoj umjetnički rad je primio brojne nagrade i stipendije, uključujući Veliku nagradu na Japan Media Art Festival 2017. godine, posebno priznanje na festivalu Ars Electronica 2012. godine i drugu nagradu na VIDA 14.0 | Art and Artificial Life International Awards u Madridu 2014. godine. Bio je stipendist zaklade Niedersachsen za rezidencijalni program Media Art 2010., poslijediplomskog studija Umjetničkog sveučilišta u Berlinu i Fondacije Einstein.

Radove je izlagao na međunarodnim festivalima i izložbama poput Trijenala novomedijske umjetnosti 2014. u Pekingu, Künstlerhausa u Beču, ZKM-a u Karlsruheu, Martin-Gropius-Baua u Berlinu, WINZAVOD Centra za suvremenu umjetnost u Moskvi, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial u Gijónu, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), NTT InterCommunication Center u Tokiju i Muzeju Kasseler Kunstverein u Kasselu.

Od 2006. godine predaje na studiju digitalnih medija na Umjetničkom sveučilištu u Bremenu.

kontakt: rlfbckr@gmail.com