Ku-kucMichail Rybakov (RU/DE)

Hakiranje Google karata

Ku-kuc je ogledalo u kojem se vidi odraz samo kad vrištite u njega.

Predmeti koji nas okružuju produžeci su naših tijela. Olovka i papir pomažu nam zapamtiti stvari. Telefon nam omogućuje razgovarati s ljudima koji su daleko. Lampa nam olakšava da vidimo u mraku. Predmeti produžuju i proširuju naša tijela, no jednako tako i ograničavaju naše tjelesne izričaje, budući da se sva interakcija s vanjskim svijetom odvija putem njih i posredovana je njima.

Predmeti koji nas okružuju određuju našu svakodnevnu koreografiju. Jednostavan zadatak pripremanja hrane može biti posredovan logorskom vatrom jednako kao i električnim štednjakom sa sučeljem osjetljivim na dodir. Glavna razlika između njih nije u vrsti pogonskog goriva koje koriste, već u pokretima korisnikova tijela na čiju koreografiju utječu. Za logorsku vatru morali bismo prikupiti drvo za ogrjev, nasjeći ga sjekirom, zapaliti vatru i paziti da se ne ugasi. Da bismo koristili štednjak s indukcijskom pločom, trebamo nekoliko sekundi držati prst na glatkoj keramičkoj ploči, a potom nekoliko puta nakratko dotaknuti druge dijelove keramičke plohe. Ono što neki smatraju praktičnošću, za umjetnika je gubitak tjelesnih iskustva i tjelesnog izričaja.

Interakcija je sve više posredovana samo vršcima naših prstiju. Ostatak tijela postaje nepotreban, nepomičan, neživljen. Rybakov želi preokrenuti taj trend stvarajući kompleksne, bogate i ekspresivne koreografije. Da bi to bilo moguće, on stvara performativne predmete.

Ku-kuc je upravo takav performativni predmet. Nepraktičan je. Dovodi u pitanje ustaljene koreografske obrasce iziskujući od korisnika da se u punoj mjeri koristi svojim glasom. Traži od korisnika da se tijekom boravka u muzeju – mjestu gdje se obično govori pristojnim šaptom – u potpunosti služe svojim glasom, budu glasni, i pritom sebe vide u tom činu. Posjetitelji će ustuknuti pred prizorom u odrazu – jer se rijetko vide dok vrište – a onda pokušati ponovno.

Ku-kuc je ogledalo koje daje odraz samo kad smo prisutni. Potpuno prisutni našim glasom.

Michail Rybakov (RU/DE)

Michail Rybakov je umjetnik i istraživač iz Sankt-Peterburga u Rusiji, a živi i radi u Karlsruheu u Njemačkoj. Studirao je medijsku umjetnosti i produkt dizajn na Sveučilištu za umjetnost i dizajn u Karlsruheu. Glavna tema njegova interesa je međuigra tijela, prostora i mikro-performativnosti svakodnevnog života. Djeluje u širokom rasponu medija, od performativnih predmeta do instalacija, video radova i radova na bazi umjetne inteligencije. Uz savjetnika Brunu Latoura od 2018. do 2020. radio je na istraživanju pod nazivom Strategies of Arrival o tome što se događa od trenutka kad dođemo u prostoriju, naših stanja i razgovora, do trenutka kad u potpunosti uđemo u nju, tijelom i umom.

U tom je periodu također razvijao umjetničke radove, intervencije i radionice na temu kritičkih zona koje je moguće vidjeti na izložbi Critical Zones postavljenoj u ZKM | Centru za kulturu i medije, Karlsruhe.

rybakov.com
michail@rybakov.com