PHANES (Postljudski umjetni mrežni sintetizer embrija)Jaden J. A. Hastings (AU)

Andi Wallwhore (US) predstavlja Ginu Rottweiler (PT/GD), "Nedostaje mi spavati cijelu noć s tobom u ustima"

Što bi bilo kad bi nam umjetna inteligencija mogla pomoći u pronalasku idealnog partnera? Umjetnica je svoje jajne stanice položila u banku jajnih stanica, dala je izraditi potpunu sekvencu svog genoma, te je, u sklopu drugog umjetničkog rada, programirala umjetnu inteligenciju da joj kaže koje je greške u njezinu genomu potrebno ispraviti i kako to učiniti.

Dobivši ime po grčkom božanstvu Protogonu, PHANES svakome omogućuje pohranjivanje svog genoma i obradu pomoću algoritma u obliku Variant Call Formata, tekstualnog formata u bioinformatici za pohranu varijacija sekvenca genoma, to jest datoteke koja se dobiva u sklopu većine potrošačkih genetičkih testova. Na temelju vlastitih parametara, algoritam potom izrađuje hipotetske buduće generacije koje bi mogle nastati oplodnjom umjetničinih jajnih stanica. Obiteljsko stablo kako ga izrađuje PHANES, umjesto u prošlost, seže u budućnost.

Ovaj rad namjerno je provokativan, time više što je funkcionalan, a ne spekulativan. No, on naprosto predstavlja idući korak u ispreplitanju entiteta na bazi ugljika i onih na bazi silikona koje je već započelo – od novih obrazaca u pronalasku partnera, zahvaljujući algoritmima u društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje, do odabira embrija za umjetnu oplodnju – a PHANES je tu tek idući korak u tom smjeru.

Jaden J. A. Hastings (AU)

Rad umjetnice Jaden J. A. Hastings bavi se sjecištima i međuigrom umjetnosti i znanosti – od filozofije do prakse – spajajući znanstvena i umjetnička istraživanja, propitujući norme obje discipline i otvarajući nove prostore za istraživanje. To istraživanje pretapa i sažima područja kao što su strojno učenje, bioinženjerstvo, istraživanje svemira, umjetničke prakse novih medija, pravo i etika.

Njezino zanimanje za znanstvena dostignuća seže preko 15 godina i proizlazi iz njezine početne prakse kao biohakerice. Studirala je na Sveučilištu u New Yorku, na Harvardu, Oxfordu, te na sveučilištu Central Saint Martins u Londonu i stekla diplome iz biologije, bioinformatike i likovne umjetnosti. Radovi su joj prikazani na izložbama diljem Europe, te u Indiji, Aziji, Sjevernoj Americi i Australiji.