Ivana Jovanović (RS) Luko

Odijelo je rađeno za mladića koji ima oštećenje koljena i nema lijevu ruku. Moda najčešće nije spremna rješavati problem odijevanja ljudi s invaliditetom. Uvjetno rečeno, oni se nalaze na samoj margini modnih događanja i trendova. Cilj mi je postići da problem odijevanja marginaliziranih grupa ne bude samo njihova briga. Moda se ne bavi osobama, već njihovim izgledom. Međutim, ovaj model je namijenjen isključivo za Luku prema osobinama koje su karakteristične za njegovu ličnost. To je neophodno jer se želim baviti problemom pojedinaca koji čine grupu, a ne grupom kao nekim općim mjestom. To je pažnja koju oni ne mogu dobiti u okvirima modnih događanja.

Ivana Jovanović (RS)

Ivana Jovanović rođena je 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je 2006. godine na Odsjeku za slikarstvo Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi Dragana Jovanovića i Zorana Todorovića. Od 2003. izlaže na skupnim izložbama i revijama u Beogradu, Vršcu, Zemunu, Solunu. Godine 2003. osvojila je nagradu za najboljeg mladog dizajnera - revija D_Days Showroom, klub Underground, Beograd.