Sonja Vuk (HR) Koju igru igraš 3

Interdisciplinarni projekt, 2013

Koju igru igraš 3 slijedi onu teoriju o starenju koja starenje tumači kao vječni razvoj. Stoga nudi učenje komunikacijske tehnike koja može dovesti do promjene usvojenih obrazaca ponašanja i poticanja novih odluka iz kojih mogu proizaći novi osjećaji, mišljenja i ponašanja. Učenjem specifične terapeutske metode, transakcijske analize, potiče se propitivanje i eventualna promjena nezadovoljavajućih obiteljskih odnosa kroz osvještavanje različitih mogućnosti komunikacije. Transakcijska analiza je brza, učinkovita i djelotvorna metoda psihoterapije koja obuhvaća cjelovitu teoriju ličnosti i socijalnog ponašanja te podrazumijeva sustav metoda i tehnika za unapređenje osobnog funkcioniranja i ljudskih odnosa. Kao teorija ličnosti, ona nudi strukturalni i funkcionalni model ličnosti s ego stanjima i načinom njihove uporabe. Projekt se sastoji od četiri radionice. Teme radionica obuhvaćaju obiteljske odnose i osobne strahove, a propituju se kroz poticanje kreativnog mišljenja u cilju stvaranja uspješnije komunikacije s najbližom okolinom, naglašavanja vlastite vrijednosti u socijalnom kontekstu i osnaživanja u smislu preuzimanja inicijative u kreiranju vlastite mreže uspješnijih i zadovoljavajućih odnosa.

suradnice: dr. sc. Lovorka Brajković, prof. psih. & Ines Cokarić, prof. psih.

Sonja Vuk (HR)

Sonja Vuk umjetnica je i likovna pedagoginja zaposlena kao docentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, Akademiju likovnih umjetnosti i umjetničkog obrazovanja u Tilburgu, Nizozemska te poslijediplomski studij iz trodimenzionalne umjetnosti na istoj ustanovi. Poslijediplomski magisterij iz videa i novih medija stekla je na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani, a trenutno pohađa doktorski studij iz likovne pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani.

Bavi se video umjetnošću i interdisciplinarnim projektima koji propituju društvena pitanja i umrežuju stručnjake iz raznih područja, prvenstveno iz obrazovanja, psihologije i sociologije. Sudjeluje na brojnim samostalnim i grupnim izložbama te video festivalima širom svijeta (Muzej suvremene umjetnosti, Hrvatska; White Columns, New York, SAD; Akureyri Art Museum, Island; Arnolfini, Bristol, Velika Britanija itd.). Drži predavanja i radionice o umjetničkim projektima te postignućima vlastite likovno-pedagoške prakse na brojnim simpozijima i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

sonja.vuk@gmail.com