Ana Fazekaš (HR), Dražen Hižak (HR) Radni naslov: nije da želimo pobiti muškarce

pojačalo/stišavalo za uhu ugodnu feminističku propagandu

instalacija

U četvrtovalnom feminističkom pluralizmu sve je više deklariranih feministkinja i feminista, no proširivanjem značenjskog polja feminizma u kontekstu neoliberalnog kapitalizma došlo je do hipertrofirane individualiziranosti, prilikom koje svatko može definirati vlastiti feminizam, zauzevši odgovarajuću poziciju između onoga što smatra nedostatnim s jedne i suviše radikalnim s druge strane. Feminističko je pojačalo/stišavalo koncipirano kao pokušaj sistematizacije suvremenih nivoa feminističnosti na feminističkog skali od minimalne do maksimalne feminističnosti, na način da svaki/a slušatelj/ica može podesiti uređaj na «stanicu» koja mu/joj je uhu ugodna te tako uživa u svojoj rodnoj osviještenosti u samokontroliranim dozama.

Bilješka: nijedan muškarac nije ozbiljnije ozlijeđen prilikom rada na ovome projektu, niti su korištene eksplicitne, implicitne ili subliminalne poruke koje bi poticale nasilje prema muškarcima.

Ana Fazekaš (HR)

Doktorandica na studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, usmjerena na istraživanje umjetničke teorije i prakse u doticaju s temama rodnih konstrukata te erosa i agresije.
anafazekas@gmail.com

Dražen Hižak (HR)

Inženjer elektrotehnike i Android developer, s rastućim iskustvom kolaboracija i solo radova na multimedijskim i interaktivnim instalacijama.
drazen.hizak@gmail.com