Ivan Marušić Klif (HR), Patrick K.-H. (AT/RU), Rdeča Raketa (SI/AT) … and can not reach the silence

Audiovizualni performans, 2021.

Novi projekt dua Rdeča raketa … and cannot reach the silence bavi se trenutnim stanjem u svijetu punom nesporazuma, komuniciranja mimo naših sugovornika, namjerno ili slučajno zanemarujući značenja njihovih poruka putem različitih vrsta i platformi za brzu komunikaciju; a time i zgušnjavanjem nekompatibilnih paralelnih „stvarnosti“. Rad istražuje različite oblike nasilja, fizičkog ili verbalnog, izvanjskog ili onoga kojem podvrgavamo sami sebe. Također se bavi oblicima moći i tom opasnom tankom granicom između jačanjem samih sebe i davanja drugima moći nad nama, kao i oblicima potlačivanja i ovisnosti, kako na društvenoj, tako i na međuljudskoj razini.

„Pogledaj nas! Zvjeri, jame bez dna koje se nikada neće napuniti! Ispuniti. Slijepljeni jedni s drugima, znojem, beskrajnom boli, u ravnomjernim nanosima, u bilo kojem trenutku…“ Ti mračni, distopijski stihovi – prožeti pitanjima kao što su „Što je izgovoreno, a što prešućeno? Na koga se odnose? Tko koga štiti i zašto? Kome su upućeni i što treba imati na umu?“ – otkrivaju i njeguju želju, potrebu i težnju za osnaživanjem, iskrenošću, ljubavlju i pomirenjem.

Rdeča Raketa spaja apstraktne elektroničke zvukove s teškim beatovima, crpeći inspiraciju iz akuzmatičke glazbe, industriala i hip hopa. Izvedbena poezija i pjevani stihovi (temeljeni na tekstovima Maje Osojnik) vješto se isprepliću i stapaju s kolažnim zvukom. Modularni sintesajzeri i samplovi miksani uz pomoć manipuliranih CD playera i snimaka akustičnih instrumenata i terenskih snimaka, uz nadogradnju složene obrade zvuka, u konačnici stvaraju čudesan heterogeni spoj.

Na ovom projektu surađuju s dvojicom video umjetnika, Patrickom K.-H. (Beč/Sankt Peterburg) i Ivanom Marušićem Klifom (Zagreb).

U njihovim nastupima uživo, video nije komentar na glazbu, a glazba ne komentira video. Oni jedno drugome daju dodatnu perspektivu i potencijal za daljnju evoluciju, rast i preobrazbu na razmeđi između viđenog i slušanog. LP će biti objavljen za bečku etiketu Ventil Records 2021. godine, nakon čega slijedi posebno izdanje za vlastitu etiketu Maje Osojnik, Mamka Records.

Maja Osojnik – vokali, sampliranje uživo, dj-cd player i drugi elektronički uređaji
Matija Schellander - modularni sintesajzer, laptop
Patrick K.-H. - video
Ivan Marušić Klif – video

Rad je naručio i producirao Elevate Festival u sklopu projekta Re-Imagine Europe, sufinanciranog sredstvima Europske unije kroz program Kreativna Europa.

Ivan Marušić Klif (HR)

Ivan Marušić Klif rođen je 1969. u Zagrebu. Diplomirao je 1994. godine na Fakultetu za audio inženjering u Amsterdamu. Njegova područja interesa uključuju likovnu umjetnost (svjetlosne instalacije i kinetičke objekte), glazbu i zvuk za kazalište, scenografiju (kazališnu, filmsku i televizijsku) i izvedbenu umjetnost. Od 1996. godine radi s kompjuterima – uglavnom na polju multimedijskog programiranja, interaktivnog videa i problematike sučeljavanja kompjutera sa „stvarnim“ svijetom. Izlagao je i izvodio u Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, SAD-u, Austriji, Francuskoj, Danskoj, Italiji, Poljskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

Patrick K.-H. (AT/RU)

Apstraktno-konkretno video stvaralaštvo umjetnika Patricka K.-H. proizlazi iz njegovih radova s analognim kolažem pa je stoga obilježeno karakterističnim nepreciznim rezovima i preklapanjem tipografskih standarda koji se inače ne slažu.

Rdeča Raketa (SI/AT)

Rdeča Raketa (Crvena raketa) je elektronički glazbeni duo kojeg čine Maja Osojnik i Matija Schellander.