Jata C (SI) Kronolit

Zvučno događanje uživo i instalacija, 2022.

U radu Kronolit, koji se sastoji od kompleksne višekanalne zvučne kompozicije i instalacije s kamenim pločama, bioakustička grupa Jata C istražuje akustičke i temporalne dimenzije kamenih struktura, kao i njihovu održivost i međuovisnost s čovjekom.

Jata C (beepblip, OR poiesis, Boštjan Perovšek, Bojana Šaljić Podešva, Brane Zorman) postavljaju pitanja: Kako slušati kamen i razmišljati u geološkom vremenu? Je li putem zvučnosti kamena moguće shvatiti širi društveni kontekst čovjekova neodrživog iskorištavanja okoliša? I ako jest, može li to pomoći u stvaranju pravednijeg i recipročnijeg odnosa s prirodom?

Zvučni materijal za kompoziciju umjetnici su pribavili terenskim snimkama na različitim lokacijama i u kamenolomima. Instalacija služi kao kameni instrument, senzorni produžetak ljudskog tijela, kojim se kompozicija i vibracije iz kamena uz pomoć pretvarača vraćaju natrag u materijalno svojstvo ploča, tvoreći povratnu spregu.

Tijekom izrade rada umjetnici su surađivali sa znanstvenicima iz područja mikropaleontologije, geologije i fizike, kao i tvrtkom Marmor Hotavlje koja je poduprla projekt. Rad Kronolit nastaje u produkciji ljubljanskog instituta za produkciju projekata suvremene umjetnosti, CONA, za program galerije Steklenik.

Jata C (SI)

Jata C je umjetnička skupina čiji članovi dijele strast prema field recordingu, bioakustici i zvučnoj ekologiji. Njihovo istraživanje objedinjuje slušnu percepciju s ekološkim i društvenim temama, proširujući ih znanstvenim diskursom i originalnim izvedbama zvučnih okruženja. U svojim kompozicijama transformiraju terenske snimke iz svoje neposredne okoline u spekulativne projekcije budućnosti i delikatno poimanje sadašnjosti.

Kako bi zabilježili različite akustičke fenomene okoliša, koriste široku lepezu uređaja za terensko snimanje koji su ključni za takozvano duboko slušanje i ne-antropocentrični odnos s biotičkim i ne-biotičkim entitetima. U svojim performansima slijede opći notni zapis, ostavljajući dovoljno prostora za improvizaciju i živu interpretaciju. Jata C je nedavno javnosti predstavila još dvije kompozicije, ICEmeltings (2019.) i Bibaret JC210120 (2020.).

Članovi kolektiva Jata C prvenstveno djeluju kao samostalni umjetnici, ali povezanost u okviru grupe obogaćuje i odražava njihove pojedinačne stilove i poglede, te nudi potpuno novi kontekst za shvaćanje njihova zajedničkog kreativnog djelovanja.

Ida Hiršenfelder (beepblip) je zvučna i intermedijalna umjetnica. Petra Kapš (OR poiesis) je umjetnica i istraživačica zvuka, zvučne percepcije i poetskog performansa. Boštjan Perovšek je umjetnik, skladatelj i dizajner zvuka koji sklada eksperimentalnu elektroakustičnu glazbu. Bojana Šaljić Podešva kao skladateljica najveći dio vremena posvećuje istraživanju zvuka kao cjeline koja djeluje na slušatelja, kako fizički tako i sadržajno. Brane Zorman je intermedijalni umjetnik i skladatelj, bavi se manipulacijama zvuka, te radi kao producent i kustos.

Projekt podržali