Zoran Todorović (RS) Smijeh

situacija, 2007.
(zabranjeno za mlađe od 18 godina)

Smijeh je društvena gesta koja nas prisiljava da se ponašamo onako kako bismo trebali ili onako kako se od nas očekuje. On korigira izgled i ponašanje; tjera onoga kome se smijemo da se uklopi u sliku u kojoj se i sami nalazimo. Podrazumijeva i računa na grupu koja razmjenjuje iste stavove, značenja i vrijednosti.

Što se događa ako uspostavimo situaciju u kojoj smijeh postoji izvan ovog prijateljskog ambijenta, u kojoj društvo u izvjesnom smislu ne postoji – točnije, u kojoj se aparat za smijeh pojavljuje kao surogat tog društva ili, još preciznije, u kojoj je pojedinac i njegov subjektivan osjećaj društva zamijenjen kemijski i medicinski izazvanim smijehom? U ovom radu, smijeh nastaje kao posljedica djelovanja afektivne kemijske supstancenitroznog oksida (N2O). On se ukazuje kao prekid operativnih procedura i kontrola razuma, suočavajući sudionike i publiku s čistim intenzitetom djelovanja kemijskih materijala na tijelo. Drugim riječima, on suočava sudionike s afektivnim tijelom smijeha, bez simboličkog opravdanja.

Zoran Todorović (RS)

Novomedijski umjetnik, Zoran Todorović rođen je u Beogradu 1965. godine. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, no poznatiji je po novomedijskim i video radovima. Živi i radi u Beogradu gdje je docent je na Fakultetu likovnih umjetnosti. Izlagao je u vodećim svjetskim institucijama i na festivalima novih medija u Europi i šire te je, između ostalog, predstavljao Srbiju na 53. Venecijanskom bijenalu. U radovima tematizira pitanja nadzora i kontrole otkrivajući neugodne istine i skrivene motivacije. Dobitnik je glavne nagrade na 41. Oktobarskom salonu u Beogradu 2000. godine i International Media Award u Karlsruheu 2001.

www.zorantodorovic.com
ztodorovic@yahoo.com