Luis Graça (PT), Marta de Menezes (PT) Evolucija u Petri-zdjelici

Instalacija, 2014.

Evolucija se definira, još od Darwina, kao nasljeđe s modifikacijama. Organizmi s vrlo kratkim životnim vijekom, poput bakterija, mogu nam pružiti priliku da vidimo kako se evolucija odvija pred našim očima.

Escherichia coli, pogotovo sojevi K-12 i B, među najčešćim su laboratorijskim bakterijama jer su bezopasne i korisne za mnoge eksperimente u molekularnoj biologiji. Kod tih se bakterija javljaju genetske mutacije, jednako kako se događaju i kod drugih organizama. Kao posljedica toga, kod velike populacije E. coli vjerojatno će nekoliko bakterija imati mutacije koje će ih učiniti otpornima na antibiotike. Ako nema nikakvog antibiotika u blizini, bakterije s takvim mutacijama obično su u slabijoj formi, pa zbog je zbog toga frekventnost takvih bakterija i dalje izuzetno niska. Međutim, kad se okruženje promijeni, dodavanjem antibiotika, te mutacije postaju kritična prednost i tako nastaju kolonije otporne na antibiotike.

U ovom izlošku na različite tanjure stavljen je jednak veliki broj E. coli. Na jednom tanjuru nema antibiotika te se na njemu razvijaju brojne kolonije bakterija koje vrlo brzo dostižu konfluenciju. Na drugim su tanjurima različiti antibiotici koji nam omogućuju promatranje adaptacije bakterija na te nove uvjete te naposljetku pojavu nekoliko kolonija E. coli otpornih na antibiotike.

Luis Graça (PT)

Luis Graça završio je medicinu na Sveučilištu u Lisabonu u Portugalu i doktorirao na transplantnoj imunologiji na Sveučilištu Oxford. Svoje je postdoktorsko istraživanje započeo u Oxfordu, a nastavio u Institutu za istraživanje zdravlja djece u Perthu u Australiji. Trenutačno je izvanredni profesor na lisabonskom Medicinskom fakultetu, gdje vodi istraživačku skupinu koja istražuje staničnu imunologiju na Institutu za molekularnu medicinu. Njegovi najznačajniji znanstveni doprinosi vezani su uz razvoj strategija da se nauči imunološki sustav da ne odbacuje transplantirane organe, poznato i kao imunotolerancija. Trenutačno širi svoja otkrića na područja alergija i autoimune bolesti (kod kojih imunološki sustav napada vlastito tijelo). Luis Graça autor je 52 istraživačke publikacije, tri patenta, te je suosnivač Acellera Therapeutics. Osim znanstvenoistraživačkoga rada zanima ga i ispresijecanje umjetnosti i znanosti. Na tome je području Luis Graça surađivao s nekolicinom umjetnika, uključujući i dugotrajnu vezu s Martom de Menezes, a sada je i znanstveni savjetnik za Ectopiju i Cultivamos Cultura – dvije portugalske institucije koje se bave poticanjem suradnje između umjetnosti i znanosti. Na tome području izdao je tri publikacije, u kojima opisuje znanstvenikov pogled na interakciju između umjetnosti i znanosti.

lsgraca@gmail.com

Marta de Menezes (PT)

Marta de Menezes jedna je od prvih umjetnica koja je u svoj rad inkorporirala biotehnologiju doprinijevši tako razvoju bio-arta. Pokazala je da se laboratorij za biološka istraživanja može koristiti kao umjetnički studio. Njezini brojni radovi uključuju materijale i znanja iz različitih disciplina (CRISPR/Cas9, magnetne rezonancije, strukturalne biologije, mikrobiologije i dr.). Radovi su joj predstavljani diljem svijeta na izložbama, konferencijama i u publikacijama. Portugalska umjetnica diplomirala je likovnu umjetnost na Sveučilištu u Lisabonu i povijest umjetnosti i vizualne kulture na Sveučilištu u Oxfordu, a trenutno je doktorandica Sveučilišta u Leidenu. Njezin je istraživački interes sjecište između umjetnosti i biologije te u svom laboratorijskom radu nastoji pokazati da se nove biološke tehnologije mogu koristiti kao novi umjetnički medij. Godine 1999. de Menezes je proizvela svoje prvo biološko umjetničko djelo (Nature?) modificiranjem uzoraka krila živih leptira. Od tada koristi različite biološke tehnike, uključujući funkcionalni MRI mozga za stvaranje portreta kojima se može vizualizirati um (Functional Portraits, 2002.); fluorescentne uzorke DNK za stvaranje mikro-skulptura u jezgrama ljudskih stanica (nucleArt, 2002.); skulpture izrađene od bjelančevina (Proteic Portrait, 2002.-2007.), DNK (Innercloud, 2003.; The Family, 2004.) ili koje uključuju žive neurone (Tree of Knowledge, 2005.) ili bakterije (Decon, 2007.). Radovi su joj predstavljeni na međunarodnim izložbama, u člancima i predavanjima. Trenutno je umjetnička ravnateljica Ectopije, eksperimentalnog umjetničkog laboratorija u Lisabonu, te voditeljica projekta Cultivamos Cultura na jugu Portugala.

martademenezes@gmail.com
martademenezes.com; cultivamoscultura.org