Ivan Ladislav Galeta (HR) PiRâMídas 1972-1984

Eksperimentalni film, 16mm/35mm, 12’, 1984.

PiRâMídas je producirao BBS, a počinje s posvetama Hermesu, Lao Tseu i Einsteinu između ostalog, što govori o glavnim izvorima inspiracije za ovog umjetnika te detaljnoj i dugotrajnoj pripremi. Također ne smijemo izostaviti Leonarda da Vincija, čije je učenje o perspektivi (na osnovu Posljednje večere) doslovno preneseno u film. Početak realizacije tog projekta započeo je 1972. godine, a završena je punih dvanaest godina kasnije. PiRâMídas je geometrijsko vremensko putovanje vlakom. Određena ne/pomična točka u vremensko prostornom kontinuumu. Kao što je ustvrdio Marijan Krivak: “U svakomu pogledu to je čisti strukturalni film, koji postavom tematizira postav filmske kamere, odnosno primjere obrnute slike. Film pokazuje relativnost perspektive kao osnove svakog umjetničkog rada. Odnosi gore-dolje, lijevo-desno, naprijed-natrag, ovdje-tamo... trajnim su dijelom autorskoga jezika Galetina mistična stvarateljskog koordinatnog sustava, u kojemu on provodi pokuse s naravi medija.

Vožnja prugom, do određene točke u prostoru i vremenu, sadržajni je element filma. Isti se kadar-okvir obrće oko svoje osi u četiri različita položaja, napravivši puni krug od 360° stupnjeva. Vožnju prati zvuk visokoga ženskog pjevačkog glasa. (S vremenom trošenja filmske kopije taj je zvuk poprimio neobična obilježja.) Na određenom prostorno-vremenskom mjestu i trenutku filma vožnja se projicira unatrag – prema polazišnoj točki. Iz današnje perspektive, film izaziva mnogobrojne asocijacije, uglavnom vezane uz pojedina poglavlja svjetske povijesti avangardnog i alternativnog filma. PiRâMídas 1972-1984 pogodan je i za prikazivanje mogućnosti i konzekvencija fenomena što se naziva prošireni film.”

(Izvor: http://www.hfs.hr/nakladnistvo_zapis_detail.aspx?sif_clanci=1113.)

Barbara Wurm kaže: “…Brojne skice i dijagrami dokazuju važnost Galetina poznavanja pitagorejskog učenja, kabale, astrologije ili jednostavno njegovu fascinaciju brojkama, posebno brojevima 7 i 9. Svoj vrhunac ona doseže u dijagramu koji PiRâMídas 1972-1984, zahvaljujući kombinatorici na kojoj se temelji, svrstava između Jupitera, Saturna, Gilgameša i Ozirisa.” (Izvor: Krajolik nulte točke, Zagreb: MSU, 2011.)

Ivan Ladislav Galeta (HR)

Ivan Ladislav Galeta (Zagreb, 1967.-2014.) završio je Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu (1967.), diplomirao iz likovnih umjetnosti na Pedagoškoj akademiji (1969.) te iz studija pedagogijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1981.). Od 1977. do 1990. bio je voditelj Multimedijalnog centra (MM) Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, prvog hrvatskog sustavnog prikazivača domaćeg i stranog eksperimentalnog filma i videa. Osnovao je i vodio umjetničko kino Filmoteke 16 (1991.-1994.). Od 1993. stručni je suradnik za medije na Akademiji likovnih umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, docent postaje 1997., izvanredni profesor 2002., redoviti 2007. Od 2013. predavao je na Medijskom sveučilištu u Koprivnici kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Inicijator je uvođenja studija novih medija (2000.) te studija animiranog filma i novih medija (2004.) na istoj Akademiji.

Filmove snima od 1969, a videoradove od 1975. godine. Od 1973. izlaže objekte-instalacije, fotografije-instalacije, prezentacije proširenog filma, video i televizijska djela, tekstove, zvučne instalacije, ambijentalne intervencije, ekološke projekte i akcije. Od sredine 90-ih usvaja ekološko-umjetničku orijentaciju, uza što vezuje reference na Henry David Thoreaua, Karela Čapeka, Masanobu Fukuoku, Billa Mollisona, Jamesa Joycea, Belu Hamvasa, Claudea Moneta i druge. Djela mu se nalaze u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Centru Georges Pompidou u Parizu, Oberhausenu, Avignonu, Hrvatskom filmskom savezu… Dobitnik je nekoliko značajnih nagrada; pored ostalog 1988. godišnju republičku nagradu za film “Vladimir Nazor” (Water Pulu 1869 1896), 1999. visoko odličje Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres Ministarstva kulture i komunikacije Republike Francuske, 2012. republičku nagradu “Vladimir Nazor” za životno djelo u području likovne umjetnosti.

(Izvor: http://www.ozafin.alu.hr/end_art/?page_id=630.)