Špela Petrič (SI) Solarno izmještanje

Instalacija, 2013.

Živimo u nezasitnome društvu koje podvrgava svoje članove svom tehnološkom aparatu koji nikad ne spava. Transkontinentalne korporacije, svjetsko tržište dionica i sve mobilnije karijere mogu biti primjeri proizvodnih struktura koje nadilaze kronobiologiju svojih ljudskih agensa, ali u stvarnosti malo tko može izbjeći suptilni pritisak da se “živi život punim plućima” ili da se postigne društveni uspjeh. Gdje je granica tom kulturno nametnutom iskrivljenju ljudskog biološkog ritma, onkraj koje se primordijalna zoe buni protiv svojega biosa i počinje samu sebe proždirati? Koje to društvene strukture drže održavaju populaciju na rubu njezine cirkadijane tolerancije?

Projekt Solarno izmještanje služi kao agora za odlučivanje hoćemo li prihvatiti kulturno suboptimalno tijelo ili iskoristiti potencijal ljudskih agensa da se emancipiraju od svoje biologije korištenjem alkohola, farmaceutskih pripravaka, prirodnih lijekova ili fototerapije. Prilagođena aplikacija za mobilni telefon prati luminoznost sudionikova okruženja i zrcali te uvjete osvjetljenja u okruženju štakora. Štakori reagiraju na umjetno svjetlo mijenjajući svoj ritam aktivnosti, kao i samomedikacijom. Takva sinkronizacija sudionika s njihovim bioindikatorima omogućuje im da promatraju svoja fiziološka tijela kao da su ona odvojeni, autonomni entiteti te ih se istodobno potiče da preuzmu odgovornost za dobrobit štakora, kao i vlastitu.

Špela Petrič (SI)

Špela Petrič je slovenska umjetnica koja djeluje u polju novih medija, dok se ranije bavila istraživačkim znanstvenim radom. Živi i radi na relaciji između Ljubljane i Amsterdama. Njezina umjetnička praksa obuhvaća različite oblike živog svijeta i predstavlja spoj prirodnih znanosti, wet media i performansa. Njezini umjetnički eksperimenti uprizoruju neobične međuodnose, razotkrivajući ontološke i epistemološke temelje naših tehnoloških društava, pritom propitujući limese susjednog mogućeg. Veći dio njezinih recentnih radova bavi se biljnim životom. Radovi su joj predstavljeni na brojnim festivalima, izložbama i edukativnim manifestacijama (La Fabrique du Vivant u Centru Pompidou (FR), Abandon Normal Devices (UK), Umjetnički centar Nam June Paik (KR), Bozar (BE)). Dobitnica je nekoliko nagrada, uključujući nagradu Bijeli aphroid za izuzetno umjetničko postignuće, Nagradu za bioart i dizajn (BAD Award), te posebno priznanje na festivalu Prix Ars Electronica.

spela@ksevt.eu
spelapetric.org