04/07/2024

Consciousness Reframed konferencija

Dr. sc. Olga Majcen Linn i dr. sc. Sunčica Ostoić sudjeluju na međunarodnoj konferenciji CR2024: Consciousness Reframed, koja se održava u hibridnom obliku u Šangaju i online od 5. do 7. srpnja 2024. godine.

CR2024 pod nazivom "Kimerični um" istražuje etičke, filozofske, političke, duhovne, kulturne i estetske aspekte sjecišta strojne i ljudske spoznaje. U svijetu u kojem umjetna inteligencija pokreće rasprave u različitim disciplinama, potiče preispitivanje našeg razumijevanja stvarnosti i potencijalnih budućnosti čovječanstva, konferencija CR2024 ima za cilj analizirati i predvidjeti implikacije te sinteze.

Više informacija na službenoj stranici konferencije.