Timetable

Friday 18.11.2016. - Friday 25.11.2016.

  • 14:00-20:00 Exhibition in Pogon Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb. Free entrance.
  • 18:00-20:00 Gudied tours at the exhibition in Pogon Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb. Free entrance.

Sunday 20.11.2016. - Monday 21.11.2016.

  • Performances programme, Dom omladine, Makedonska 22/IV, ​Belgrade. Free entrance.