Alex May (UK)

Alex May je britanski umjetnik koji stvara digitalne tehnologije kako bi preispitao i pomaknuo fizičke i emocionalne granice čovjeka na osobnoj i društvenoj razini u hiperpovezanom, softverski posredovanom te politički i ekološki nestabilnom svijetu. Izlagao je u Francis Crick Institute, Eden Project, Tate Modern, Ars Electronica, LABoral, Muzej suvremene umjetnosti u Caracasu, Science Gallery Dublin, Sveučilište u Calgaryju (međunarodni gostujući umjetnik 2016.), A&M Sveučilište u Texasu i Beall Center for Art + Technology. Gostujući je znanstveni suradnik i umjetnik u rezidenciji na Fakultetu računarskih znanosti Sveučilišta u Hertfordshireu.

Kontakt: www.alexmayarts.co.uk