Daniela Mitterberger (AT) & Tiziano Derme (IT/AT) (MAEID Büro für Architektur und transmediale Kunst)

Daniela Mitterberger (AT) i Tiziano Derme (IT/AT) medijski su umjetnici i arhitekti izabrani u sklopu EMAP – European Media Art Platform 2019. godine. Direktori su i suosnivači interdisciplinarnog ureda MAEID – Büro für Architektur und transmediale Kunst sa sjedištem u Beču. Rad MAEID-a treba shvatiti kao bešavnu interakciju između računarstva, materijala i virtualnih, živih sustava i strojeva. Dobitnici su više međunarodnih nagrada, a njihovi radovi izloženi su u nizu galerija, institucija i na događanjima, među kojima su Ars Electronica Linz, Melbourne Triennial i HDA Graz. Daniela Mitterberger trenutno je doktorski kandidat i istraživačna ETH u Zürichu, gdje preispituje odnos ljudske intuicije i robotike, dok je Tiziano Derme docent i istraživač na Sveučilištu u Innsbrucku, s fokusom na bio-proizvodnji.

Kontakt: www.maeid.com