Luis Teixeira (PT)

Luis Teixeira studirao je mikrobiologiju i genetiku na Znanstvenom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu. Diplomiravši 1999. godine, upisao je doktorski studij na Institutu za znanost Gulbenkian, istraživanje je provodio u Europskom laboratoriju za molekularnu biologiju u Heidelbergu, a doktorirao je u području biomedicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu 2005. godine. Od 2005. do 2009. na Odsjeku za genetiku Sveučilišta Cambridge vršio je postdoktorsko istraživanje o sposobnosti obrane od virusa vinske mušice Drosophile melanogaster i bakteriji Wolbachiji. Godine 2009. osnovao je istraživačku skupinu na Institutu za znanost Gulbenkian u portugalskom gradu Oeirasu gdje otada i radi. Skupina se pretežno bavi proučavanjem interakcija između domaćina i mikroba, koristeći Drosophilu kao model sustava. Uz istraživački rad, Teixeira je docent na Medicinskom fakultetu u Lisabonu. Na Institutu za znanost Gulbenkian svake godine organizira preddiplomsku ljetnu školu, i svake dvije godine ljetnu školu za doktorande, s temom simbioze između domaćina i mikroba.