Alice Jarry (CA)

Alice Jarry živi i radi o Montrealu. Koristeći in situ praksu, njezine digitalne umjetničke instalacije istražuju problem asamblaža i ulogu materijalnosti u stvaranju dinamičnih oblika, koji su slučajni i prolazni. U novije vrijeme predstavila je svoj rad na festivalima Second International Digital Arts Biennial (CA), La gare numérique (FR), kao dio ciklusa LASER (Leonardo) i na nekoliko izložbi u Kanadi, SAD-u i Europi. Alice Jarry magistrirala je vizualne i medijske umjetnosti na Université du Québec à Montréal i predaje računalne umjetnosti na sveučilištu Concordia u Montrealu. Doktorand je na odjelu Studies and Practices of Arts na Université du Québec à Montréal.

alicejarry@gmail.com
alicejarry.com