Aljoša Kolenc (SI)

Najviše mrzim podatke o sebi.”