Ana Adamović (RS)

Ana Adamović bavi se temama identiteta i sjećanja, kako osobnog tako i kolektivnog, kroz dugoročne fotografske i video projekte. Od 1999. godine njen rad je izlagan na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, između ostalog i u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzeju fotografije u Braunschweigu, Muzeju fotografije u Solunu, Ossage Art fondaciji u Hong Kongu. Svjetsku književnost diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju je studirala na Institutu za umjetnost u Bostonu, a trenutno je student doktorskih studija na Akademiji umjetnosti u Beču. Živi i radi u Beogradu.

adamovic.ana@gmail.com
anaadamovic.com