Ana Fazekaš (HR)

Doktorandica na studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, usmjerena na istraživanje umjetničke teorije i prakse u doticaju s temama rodnih konstrukata te erosa i agresije.
anafazekas@gmail.com