Ana Hušman (HR)

Ana Hušman rođena je 1977. u Zagrebu. Diplomirala je 2002. na Nastavničkom odsjeku, usmjerenje multimedije, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim izložbama i festivalima. Od akad. god. *2006./2007.* radi kao viša asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Odsjeku za animirani film i nove medije. Za svoje posljednje radove dobila je više domaćih i internacionalnih nagrada.