Ana Lendvaj (HR)

Ana Lendvaj apsolvirala je studij jugoslavistike i komparativne književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te studij biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 1979. zaposlena je u kulturnoj rubrici Večernjeg lista, gdje prati novu umjetničku praksu, a od 1985. posvećena je modnoj i tekstilnoj sceni (motivacija: dizajn kao umjetnost). Redovito objavljuje informativne, kritičke i kolumnističke tekstove o pop kulturi, poglavito o modnom i tekstilnom dizajnu. Priredila je niz izložbi i programa vezanih uz dizajn kao novu umjetnost. U MM centru je u sklopu programa Modni kazetofon – izgled ili stil 1985. okupila dizajnere, antropologe, sociologe, filozofe i druge stručnjake oko iste teme. Njihova su izlaganja objavljena u posebnom broju časopisa Republika 1986. Slijedili su programi Modni dossier sentiment u Centru za kulturu Novi Zagreb (zajedno sa slovenskom umjetničkom grupom Irwin i drugima), te niz modnih izložbi u centrima za kulturu i pogodnim urbanim prostorima za konceptualne programe. Autorica je nebrojenih kataloških tekstova i kustosica brojnim izložbama vezanim za tekstil i oblikovanje odijevanja. Koautorica je knjige Feđe Vukića (i Ivana Rogića) Zagreb – modernost i grad. U nakladničkoj kući Altagama pokrenula je modno-dizajnersku biblioteku Modus u kojoj je 2008. objavila i uredila knjigu sociologa dr. Žarka Paića Vrtoglavica u modi – prema vizualnoj semiotici tijela, koja je prva hrvatska fashionology, tj. sveobuhvatna, interdisciplinarna studija o modi. Članica je ULUPUH-ove Studijske sekcije. Na doktorskom studiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu predavač je na kolegiju Moda i mediji.

ana.lendvaj@zg.t-com.hr