Ana-Marija Paček (HR)

Ana-Marija Paček (Koprivnica, 1985.) završila je preddiplomski studij likovne kulture na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu, gdje je trenutno studentica prve godine diplomskog studija na nastavničkom odsjeku, smjer slikarstvo, u klasi prof. D. Sokića. U većem djelu dosadašnjeg stvaralaštva zaokupljena je slikarstvom kao medijem preko kojeg se izražava, ali nisu joj strani ni drugi oblici likovnog izraza. Do sada je sudjelovala na Urban Festivalu u sklopu projekta "Akademija kao laboratorij" i na skupnim izložbama studenata ALU. Sudjelovala je na radionici Društveno angažirana umjetnost pod vodstvom Andreje Kulunčić. Članica je umjetničke udruge trip2art, s kojom je do sada izvela dva zajednička projekta.