Andi Wallwhore (US)

Andi Wallwhore je stručnjak za eksplicitno prikazivanje fluidne pornografije. Ima opsežno predavačko iskustvo na temu medicinskih fetiša. Osim nedavnog postdoktorskog rada na islandskoj Školi Annales, Wallwhore je najpoznatiji po foto-ilustracijama za knjigu „Orifice Theory: A Compendium“, dostupnu u 11. izdanju i objavljenu 2003. godine. Uz to, Wallwhore je i glasnogovornik za International Wetland Association i voditelj stranice Candid Streaming.