Andrea Matošević (HR)

Andrea Matošević je profesor i istraživač u domeni etno-antropologije, kulturalnih studija, povijesti i filozofije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Jedan je od suosnivača Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Objavio je više desetaka znanstveno-istraživačkih radova, pet monografija te je uredio tri zbornika radova. Trenutno mu je u istraživačkom fokusu filmski prikaz industrije s posebnim naglaskom na brodogradilište Uljanik u drugoj polovici XX. stoljeća.