Andrej J. Jug (SI)

Imam 30 godina, studiram filozofiju i sociologiju kulture. Usto se bavim i psihoanalizom. Čitam literaturu iz društvenih kao i prirodnih znanosti. Ukratko, sve što me tjera da razmišljam o sebi i položaju u koji me zbog fizičkog hendikepa stavljaju drugi. Pošto mnogo razgovaram s ljudima, imam privilegiju promatrati njihove strahove. Možda najmanje izrazit, ali je zato najdjelotvorniji strah o kojem sam se u Sloveniji jedini usudio progovoriti. Godinama ranije oglasio sam se i rekao: „Dobro, ako me već ne možete voljeti, onda mi barem ponudite kvalitetan seksualni život!“ Tako sam se počeo baviti seksualnošću i hendikepom.
Jednom sam već pozirao gol. Igrao sam i u porno filmu. Nema boljeg dokaza da se i mi hendikepirani želimo seksati. O tome sam predavao psiholozima, psihijatrima, studenticama, ginekolozima i različitim predstavnicima invalidskih organizacija: nitko me nije uzimao za ozbiljno.
U kasnim tinejdžerskim godinama napisao sam knjigu u kojoj sam počeo razmišljati o tijelu. Moje ambicije su skromne: živjeti kvalitetan život u koji će biti uključena i seksualnost