Andreja Bartolac (HR)

Rođena 1975. u Karlovcu. Diplomirala na Studiju fizioterapije i Studiju radne terapije pri današnjem Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te apsolvirala na Studiju psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 1998. kontinuirano surađuje s Društvom invalida cerebralne i dječje paralize u Zagrebu u obliku organizacije i koordinacije kreativnih psiho-socijalnih radionica za grupu odraslih članova s cerebralnom paralizom. Organizirala je tri izložbe likovnih radova i uredila izložbene kataloge. Pripravnički staž za radnog terapeuta odradila 1999. - 2000. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, uglavnom s osobama s neurološkim poteškoćama. Od 1998. angažirana kao vanjski stručni suradnik na strukovnim kliničkim vježbama na Studiju radne treapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a od 2001. zaposlena na istom Studiju kao stručni suradnik/asistent. Također ima desetogodišnje iskustvo u organizaciji i vođenju korektivnih vježbi te ergonomskoj edukaciji za osobe s bolovima u kralježnici u Fitness studiju HB/TT. Osobito područje interesa: metodologija procjene u radnoj terapiji te ergonomska prilagodba prostora. Aktivno sudjelovala na više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova, osobito tematski vezanih uz cerebralnu paralizu te radnu terapiju u europskim okvirima.