Andy Gracie (UK)

Rođen je 1967. Bavi se različitim umjetničkim praksama poput instalacija, robotike, zvuka, videa i biotehnoloških praksi. U svom radu stvara situacije razmjene između prirodnih i artificijelnih sustava koje omogućavaju razvoj novih oblika ponašanja. Noviji radovi odražavaju kulturne poveznice s astrobiologijom. Koristi znanstvenu teoriju i praksu kako bi propitao naš odnos s okolišem i pojmom “drugog”. Izlagao je diljem Europe, u SAD-u, Japanu, Meksiku i Australiji, uključujući manifestacije poput ISEA-e, Artbots-a, Radara, Ars Electronice, te robotičke izložbe u sklopu Lille 2004 − Capital of Culture. Također je sudjelovao na brojnim konferencijama te objavio niz članaka. Za veliku instalaciju Autoinducer_ph-1 dobio je priznanja od VIDA-e (2007.) i Ars Electronice (2007.). Bavi se nastavničkim i predavačkim radom te održava radionice. Bio je član istraživačke grupe DRU na Sveučilištu u Huddersfieldu i jedan je od osnivača projekta Hackteria iz 2009., online resursnog i radioničkog programa namijenjenog DIY bioumjetnicima i entuzijastima. Nedavno je organizirao projekt Laboratory Life u suradnji s organizacijama Lighthouse, Brighton i The Arts Catalyst.