Anselmo Tumpić (HR)

Anselmo Tumpić rođen je 7. travnja 1976. u Puli. Po završetku studija grafičkog dizajna u Puli upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Bergamu. Nakon godinu dana nastavlja studij u Veneciji, gdje diplomira slikarstvo, a zatim radi za Fabricu – centar za komunikaciju grupe Benetton. Vraća se potom u Hrvatsku, gdje radi za reklamnu agenciju Digitel. Danas radi u Milanu, u reklamnoj agenciji Saatchi & Saatchi. Izlagao je na različitim skupnim i kolektivnim izložbama u Milanu, Rijeci, Genovi, Rovinju, Bariju i Napulju, a objavio je i više radova u različitim publikacijama.

anselmotumpic.com
atumpic@yahoo.co.uk