Auger Loizeau (UK)

James Auger i Jimmy Loizeau rade pod imenom Auger Loizeau od zajedničkog koncepta za Audio Tooth Implant koji je nastao tijekom studiranja na Royal College of Art 2001. godine. Nakon studija na RCA radili su u Media Lab Europe u Dublinu kao znanstveni novaci. Trenutno žive i rade u Londonu, te predaju na Royal College of Art i Goldsmiths University. Recentna istraživanja uključuju suradnju sa Sveučilištem u Bathu na projektu Material Beliefs, te projektu kojeg sponzorira Philips Design a koji se bavi istraživanjem osjetila mirisa. U svom radu kombiniraju niz različitih disciplina poput inžinjerstva, likovne umjetnosti i industrijskog dizajna, kako bi razvili proizvode i usluge koji se protive i propituju trenutnu idelogiju koja prevladava u dizajnu.