Beat Busters Crew (HR)

Beat Busters Crew, hrvatski glazbenici elektronskog usmjerenja skriveni ispod bijelih forenzičkih odijela, aktivni na elektroničkoj live sceni u bendovima kao što su Tobogan, Less Than A Minute i Chui. Dub producent Egoless zaslužan je za izbor samplova koje koriste u performansima. Neke snimke perfomansa dostupne su na Internetu pod nazivima Maroon beatbusting, Beatbusting Car, Beatbusting Muzička Akademija i dr. Nastupili su na brojnim festivalima i događanjima, između ostalog na Springfestivalu u Grazu (AT), Breakthrough!festivalu i Gričevanju u Zagrebu te Terraneu u Šibeniku.

kontakt: www.beat-busters.com