Bojana Kunst (SI)

Bojana Kunst je filozofkinja i teoretičarka performansa. Trenutno radi kao istraživač na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Ljubljani. Član je uredničkih savjeta časopisa Maska i Performance Research. Njeni prilozi objavljivani su u brojnim časopisima i publikacijama. Predavala je i držala izlaganja diljem Evrope. Autorica je triju knjiga, između ostalog Nemoguće tijelo - Tijelo i mašina: Kazalište, reprezentacija tijela i odnos prema umjetnome (1999.) i Opasne veze - Tijelo, filozofija i odnos prema umjetnome (2004.). Djeluje i kao dramaturg i umjetnička suradnica. Voditeljica je međunarodnog seminara za izvedbene umjetnosti u Ljubljani.