Dada Jihad (HR)

Dada Jihad je projekt sastavljen od članova nekoliko glazbenih sastava i nezavisnih kazališnih grupa, predvođen kazališnim redateljem Marijem Kovačem. Osnova rada grupe su prostorne instalacije u kojima se ljudsko tijelo koristi isključivo kao objekt, te koncertni nastupi na kojima uživo glazbeno prate projekcije nijemih filmova rabeći neobične instrumente. Filmove također nadograđuju živim pokretom glumaca, stvarajući na taj način svojevsrni glazbeni metateatar s ciljem približavanja idealu totalnog teatra kakvog su zamišljale umjetničke avangarde još početkom 20. stoljeća. Tematika kojom se bave najčešće je socijalno angažirana. Projekt nema stalnu postavu već okuplja glazbenike na ad-hoc osnovi, no među česte suradnike ubrajaju se Tomislav Babić, Višeslav Laboš (DJ Labosh), Dragan Pajić Pajo, Damir Kantoci, Maksimilijan Ružinski, Ana Franjić, Zrinka Kušević, Dean Krivačić i drugi. Dada Jihad su nastupili na nizu festivala i događanja u Hrvatskoj i Europi.