Dalibor Martinis (HR)

Dalibor Martinis (Zagreb, 1947.) diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlaže od 1969, od 1973. djeluje kao samostalni videoautor, a do 1992. i u koautorstvu sa Sanjom Iveković. Održao je brojne samostalne izložbe, performanse i projekcije, te sudjelovao na brojnim međunarodnim izložbama (Bijenala u Veneciji, Sao Păulu, Kwangju-u, Solunu, Cetinju; Dokumenti u Kasselu, i dr.), te na videofestivalima (Berlin, Tokyo, Montreal, Locarno, i dr.). Bio je stipendistom (Canada Council, Kanada 1978; Jaica, Japan 1984; Artslink, USA 1994.). Osvojio više međunarodnih nagrada (Tokyo Video Festival 1984, Locarno 1984, Alpe/Adria Film Festival Trst 1996.). Dobitnik je Vjesnikove nagrade “Josip Račić” za 1995. i Nagrade Grada Zagreba 1998. Njegovi radovi nalaze se u zbirkama Muzeja suvremene umjetnosti, Zagrebu; The Museum of Modern Art, New York; Stedelijk Museum, Amsterdam; ZKM, Karlsruhe; New York Public Library; Kontakt/Erste Bank, Beč i dr. Predavao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i Ontario College of Art u Torontu. Od 2008. je predavač na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci.