Daniel Brickman (US)

Daniel Brickman je rođen u Jacksonu, Tennessee, SAD. Završio je kiparstvo na Indiana University of Pennsylvania 2007. godine i arhitekturu na Auburn University 2002. godine. Izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama u SAD-u i Hrvatskoj. Osvojio je nekoliko nagrada za svoj rad. Živi i radi u Zagrebu.