Darija Medić (RS)

Darija Medić je novomedijska umjetnica koja kroz uporabu jezika, tehnologije i dizajna istražuje područje korekcije/krađe/građenja identiteta i labirinte suvremenih tehnoloških
praksi. Većina njezinih radova su spekulativne intervencije u nesavršenosti sistema koje otvaraju pitanja društvene izgradnje značenja i dinamike distribucije moći. Diplomirala je na Odsjeku za umrežene medije na Piet Zwart institutu u Rotterdamu i na Odsjeku za nove likovne medije na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.

Darija je izlagala u zemlji i inozemstvu, gdje je predstavila svoj rad na projektima kao što su Mindware: Technologies of Dialogue (Poljska), Karasssuite (Slovačka, Belgija), Napravi me festival (Srbija, Austrija), Hacker Space Festival (Francuska), Unlimited Liability (Njemačka), MEMEFEST/festival radikalnih komunikacija (međunarodno), konferencija Viral Communications (Nizozemska). U svome radu zalaže se za autonomne oblike učenja i umjetničkog djelovanja kao potencijala za individualnu i društvenu emancipaciju.

needles.and.pinheads@gmail.com