Darko Vukić (RS)

Darko Vukić (1992., Srbija); vizualni umjetnik i istraživač. Diplomirao je transmedijska istraživanja i slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje trenutno pohađa doktorski studij. Član je platforme New Centre for Research & Practice. Svoje je radove više puta izlagao na samostalnim i grupnim izložbama te na festivalima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je u izradi kolegija Temporalizacija u modernoj i suvremenoj umjetnosti, na Odsjeku za teoriju Fakulteta likovnih umjetnosti i bio gostujući predavač na kolegiju Facing the Art, FUD UJEP, Usti nad Labem, u Češkoj. Kustos paviljona Prosthetic na trećem i četvrtom izdanju novog bijenala digitalne umjetnosti The Wrong. Objavljuje tekstove i vizualne intervencije u časopisima za umjetnost i arhitekturu. Kontinuirano radi u području vizualne umjetnosti, teorije i hibridnih praksa. Najnovija mu je praksa okrenuta prema tekstualnom eksperimentiranju, spojevima teorije i fikcije i načinima na koje bi se te tekstove moglo pretvoriti u zvučne halucinatorne prostorne instalacije.