David Albahari (RS)

David Albahari, pisaci prevodilac, je 1948. godine. Prvu knjigu, zbirku priča Porodično vreme, objavio je 1973. godine. Do sada je objavio deset knjiga priča i dvanaest romana, kao i tri knjige eseja. Za knjigu priča Opis smrti (1982.) dobio je Andrićevu nagradu. Knjiga priča Pelerina (1993) nagrađena je nagradama Stanislav Vinaver i Branko Ćopić. Roman Mamac dobio je “NIN-ovu nagradu” za najbolji roman u 1996. godini, kao i nagradu Narodne biblioteke Srbije, “Balkaniku” i “Most- Berlin”. Roman Pijavice nagrađen je Nagradom grada Beograda (2006). Preveo je veliki broj knjiga, priča, pjesama i eseja mnogih američkih, britanskih, australskih i kanadskih pisaca, uključujući S. Bellowa, V. Nabokova, M. Atwood, I. B. Singera i T. Pynchona. Preveo je i dramske tekstove Sama Sheparda, Sarah Kane, Caryl Churchill i Jasona Shermana. U razdoblju između 1973. i 1994. godine radio je u redakcijama više beogradskih i novosadskih časopisa i izdavačkih kuća − Vidici, Književna reč, Pismo, Kulture Istoka, Politika, Mezuza, edicija Prva knjiga Matice srpske. Knjige su mu prevedene na šesnaest jezika. Od jeseni 1994. godine živi u Calgary-u, u Kanadi.