Davide Grassi (SI)

Davide Grassi radi i živi u Ljubljani, Slovenija od 1995., intenzivno surađujući sa nekoliko umjetnika i institucija. Njegov umjetnički rad ima snažne društvene konotacije te je karakteriziran intermedijskim pristupom. Autor je brojnih videa, performansa, instalacija, dokumentaraca i novomedijskih radova. Član je BAST kolektiva i SC-N projekta. Vodi Aksiomu - Institut za suvremenu umjetnost, neprofitnu kulturnu instituciju sa sjedištem u Ljubljani, koja se bavi projektima koji se služe novim tehnologijama kako bi istražili i raspravili strukture modernog društva. Usredotočuje se na umjetničku proizvodnju koja istražuje društvena, politička, estetska i etička pitanja, te se koristi Internetom kao kreativnim laboratorijem za razmjenu i distribuciju ideja i znanja.

Davide Grassi je svoj rad predstavio diljem svijeta na nekoliko izložbi, festivala i predavanja među kojima je: Manifesta 4, Frankfurt, Njemačka; ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, Njemačka; ARCO - Međunarodni sajam suvremene umjetnosti, Madrid, Španjolska; ISEA 2002. - 11. Međunarodni simpozij elektronske umjetnosti, Nagoya, Japan; Bijenale Buenos Airesa, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina; Moderna galerija - Slovenski muzej suvremene umjetnosti Ljubljana, Slovenija.