Đorđe Smajlović (HR)

Đorđe Smajlović (1982) završio je klasičnu gimnaziju u Pazinu, nakon čega je upisao Tekstilno-tehnološki fakultet, smjer modni dizajn, gdje je trenutačno apsolvent. Od 2005. redovito prezentira kolekcije u Hrvatskoj i inozemstvu, a iste je godine nagrađen Modnom guštericom za najbolju kolekciju. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je predstavnik Hrvatske za modni dizajn na Bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana u Bariju 2008. godine.

Kontakt: djordjesmajlovic@yahoo.com