Dorijan Kolundžija (RS)

Dorijan Kolundžija (1976.) diplomirao je 2000. na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu, na Odsjeku za primijenjenu grafiku. Godine 2004. Magistrirao je na području
likovne umjetnosti, dizajna te umjetnosti i tehnologije na Peck School of the Arts, University of Wisconsin, Milwaukee. Od 2008. do 2009. bio je direktor Beogradskog ljetnog festivala (BELEF), a od 2009. do 2011. Nacionalni kustos na Kvadrijenalu u Pragu. Od 2007. Djeluje kao umjetnički direktor Kiosk – Platforme za suvremenu umjetnost. Trenutno predaje Nove medije na Sveučilištu Megatrend u Beogradu, na Fakultetu za umjetnost i dizajn Sveučilišta u Beogradu, i vodi studio za novomedijska rješenja Gallery 12 u Beogradu.

dorijan.tv
dorijank@gmail.com