Dr. Patricia Saragüeta (AR)

Dr. Patricia Saragüeta diplomirala je i ima doktorat iz područja kemije. Istraživačica je uz potporu argentinskog istraživačkog vijeća CONICET i profesorica na Odsjeku za fiziologiju i molekularnu i staničnu biologiju Fakulteta prirodnih znanosti, Sveučilišta u Buenos Airesu. Saragüeta je znanstvenica i umjetnica s interesom za genomiku, staničnu i molekularnu biologiju. Zalaže se za susret umjetnosti i znanosti kako u svom radu tako i na institucionalnoj razini. Objavila je tri knjige poezije, više članaka i mnoštvo eseja.