Dražen Šimleša (HR)

Dražen Šimleša je rođen 1976. godine u Bjelovaru. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je kao viši asistent na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Glavno područje njegova rada su globalizacija i održivi razvoj. Do sada je objavio pet knjiga i više znanstvenih radova. Predaje kolegij “Globalizacija” na Mirovnim studijima te “Globalno društvo i održivi razvoj” na Hrvatskim studijima. Aktivan je na civilnoj sceni i trenutno volontira kao tajnik udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG), a djeluje i kao dopredsjednik saveza udruga Mreže ekosela Balkana (MEB).