Erich Berger (AT/FI)

Erich Berger umjetnik je i kulturni radnik koji živi i radi u Helsinkiju u Finskoj. Interesi su mu informacijski procesi i strukture povratnih informacija, koje istražuje kroz instalacije, situacije, performanse i sučelja. Njegova tekuća istraživanja dubokoga vremena i hibridne ekologije dovela su ga do rada s geološkim procesima, radiogenskim pojavama i njihovim društveno-političkim implikacija na sadašnji trenutak u prostoru i vremenu. Berger izlaže u mnogim muzejima, galerijama i na većim događanjima medijske umjetnosti u Europi i diljem svijeta, kao što su Ars Electronica, Linz (AT), File Festival, Sao Paulo (BR), Sonar, Barcelona (ES) ili pak Venecijanski bijenale (IT). Za svoje je radove dobio nekoliko nagrada i priznanja od institucija kao što su Prix Ars Electronica (AT), Bavarska radiotelevizija i ZKM (DE), Vida Telefonica (ES), LABoral (ES) i Files Prix (BR).

eb@randomseed.org
autorarandomseed.org