Fara Peluso (IT)

Fara Peluso berlinska je umjetnica i dizajnerica koja se kroz spekulativna istraživanja bavi temom povezivanja ljudskih bića s prirodom, živim organizmima i biološkim procesima u novi dublji odnos. Promatrajući te odnose, ona želi odbaciti ideju da su ljudi najvažniji živi organizmi na zemlji. Kao umjetnica i dizajnerica sa snažnim interesom za biologiju, Fara Peluso nastavlja svoje duboko istraživanje algi crpeći stalnu inspiraciju iz njih i istražujući njihovu poeziju i djelovanje kroz transdisciplinarnu i spekulativnu metodologiju. Između 2018. i 2020., Peluso je gostovala na Institutu za biotehnologiju TU u Berlinu kao umjetnica na rezidenciji u sklopu projekta Mind the Fungi. Godine 2022. provela je devet mjeseci na rezidenciji u institutu Ars Electronica, regionalnom S+T+ARTS centru u Linzu, sa svojim novim kolaborativnim projektom Circular Records o proizvodnji LP bioplastike.

​farapeluso.com