Flo Kaufmann - Bricolage Universel (CH)

Flo Kaufmann - Bricolage Universel živi i radi u Solothurnu u Švicarskoj kao “bricoleur universal”, a glavni mu je interes elektronička eksperimentalna glazba te zvučne i video instalacije. Flo Kaufmann prvenstveno se koncentrira na tehnološki napuštenu robu. Preslaže je u nove instalacije, objekte i instrumente. Odbačeni usisivači ili pisaće mašine spojene na ručno izrađene sklopke postaju idiosinkratski instrumenti. Nikada do kraja završeni i uvijek podložni prenamjeni postaju dio Flo Kaufmannova letećeg elektromehaničkog zvučnog laboratorija. “Nazivali to samo radom, glazbom ili umjetnošću, u mojim radovima postoje dvije glavne linije: tehnologija i preinake jednostavnih stvari kojima stvaram kompleksne objekte.”

www.floka.com
www.floka.com/sound.html