Giovanna Maria Casetta (UK)

Giovanna Maria Casetta rođena je 1959. godine u Cardiffu. Studirala je i diplomirala likovnu umjetnost na Londonskom sveučilištu Guildhall. Prethodne izložbe uključuju solo izložbe Filmske premijere u londonskom Home-u i u Bluecoat Arts Centru u Liverpoolu, skupne izložbe Mixmaster Live Art Festival u Copenhagenu, Art live festival u Torinu i Retrovizor u Kettles Yardu. Njezino najnovije djelo Izgledati dobro prvi put je izvedeno u Kettles Yardu i u Home-u u Londonu u ožujku i travnju. Živi i radi u Suffolku i Londonu.