Heartefact (RS)

Heartefact je osnovan 2009. godine i kroz kreativnu, stručnu i umjetničku razmjenu jača kritičku svijest i gradi otvorena i slobodna društva u regiji Zapadnog Balkana. Heartefact podržava i potiče suvremeno i angažirano kulturno i umjetničko stvaralaštvo i stvara uvjete za kreiranje novih generacija progresivnih ljudi. Od osnivanja se zalaže za kreiranje regionalnog kulturnog prostora koji se odgovorno odnosi prema prošlosti i gradi sigurnu budućnost. U svom radu Heartefact posebnu pažnju usmjerava na marginalizirane i diskriminirane društvene grupe, a obuhvaća produkciju, fondaciju i institut. Dosad su producirali više od 50 umjetničkih projekata u kazališnoj i vizualnoj umjetnosti, objavili preko dvadeset autora suvremenih drama, kroz fondaciju podržali preko 80 programa i organizirali preko sto razmjena u regiji.

Scenarist i redatelj Srđan Ćešić diplomirao je studij vizualnih komunikacija na International College of Art and Sciences u Milanu. Pisac je satiričnog programa Nikad izvini, Iz nepoznatih razloga i UPS!. Njegove političke ilustracije su objavljenje u Intervju, Borbi i NIN-u. Kao umjetnički redatelj, dizajner i redatelj filmova radio je na brojnim marketinškim, političkim i socijalno angažiranim kampanjama.

Kazališni redatelj Andrej Nosov osnivač je Inicijative mladih za ljudska prava i Heartefacta, čiji je trenutni direktor. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti, na Odsjeku za kazališnu i radio režiju. Angažiran je u inicijativama za proces pomirenja na Balkanu. Radio je kao novinar za Danas i Radio Free Europe. Režirao je predstave Izopačeni Marina Shermana i Hinkemann: što mora neka bude Ernsta Tollera i Vuka Boškovića te je autor projekata Glad, Werther: ili imaš nade ili nemaš, Duhovi Henrika Ibsena i Ostaci Vuka Boškovića.

Kazališni producent Janko Dimitrijević diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti, na Odsjeku za menadžment i produkciju kazališta, radija i kulture. Radio je kao organizator i producent predstava Glad,Werther: ili imaš nade ili nemaš, Hinkemann: što mora neka bude, Ovaj grob je premalen za mene, Grobnica za Borisa Davidoviča, Zmajoubojice, Što je njena krivnja, nije njena krivnja, Duhovi i Ostaci.

Glumica Jelena Graovac završila je studij Gluma i mediji u Rijeci te mater studij na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 2016. godine. Glumila je u predstavama u Srbiji i regiji, uključujući Werther: ili imaš nade ili nemaš i Ostaci, u režiji Andreja Nosova, Nitko u režiji Milice Grujičić te Crnjanski u režiji Ivane Vujić. Od 2012. članica je Prostor Plus – studija za izvedbene umjetnosti u Rijeci. Sudjelovala je u brojnim radionicama i projektima u području fizičkog kazališta, pokreta i suvremenog plesa, kao i vježbi vokalnih tehnika, uključujući i dvogodišnji kinesensično usavršavanje s Deborom A. Kinghorn iz Lessac Training and Research Institute. Godine 2011. stekla je diplomu Centra za ženske studije, Zagreb.

Marina Mišović završila je Fakultet prava i politički znanosti u Montpellieru, Francuska. Dvije godine je stvarala sadržaj za diskusije i debate za lokalne organizacije u Francuskoj o temama vezanima za Europu. Kao pripravnica je potpomagala umjetnički program Kulturnog centra REX. Trenutno je zaposlena u fondaciji Heartefact kao programska asistentica.

Kontakt: info@heartefact.org
heartefact.org